Strona testowa

MAGAZYN BOSS

Obsługa
Krok po kroku

01 Proste zarządzanie

 • Zarzadzanie przez duży panel dotykowy dla podniesienia komfortu obsługi
 • Intuicyjne, przyjazne oprogramowanie, łatwe w obsłudze
 • Wykorzystanie skanera dla przyspieszenia operacji
 • Raportowanie i inwentaryzacja dostępne w każdym momencie
 • Archiwizacja wszystkich operacji co daje nadzór nad pracownikami, obiegiem artykułów i efektywnością wykorzystania magazynu
 • Obsługa BOSS przez uprawnionego pracownika
 • Opcjonalne wbudowanie wagi w celu weryfikacji i potwierdzenia prawidłowości operacji

02 Proste składowanie

 • Umieszczenie artykułów odbywa się poprzez przywołanie z listy lub skanowanie
 • Magazynowanie artykułów w pojemnikach do max ciężaru 25kg
 • Automatyczny wybór miejsca składowania - zawsze najkrótsza droga dostępu
 • Możliwość ustawienia priorytetów dla artykułów często rotujących
 • Podanie ilości zdeponowanych artykułów można opcjonalnie potwierdzać wagą
 • Składowanie w 3 krokach: przywołanie boxu -> zmiana zawrtości -> odesłanie boxu na miejsce
 • Transport odbywa się poprzez wózek jezdny obsługiwany od góry

03 Prosty odbiór

Odbiór materiałów/towarów jest prosty dla operatora, wymaga użycia panelu operatorskiego lub skanera.
 

 • Pobranie z magazynu odbywa się poprzez system wyszukiwania po wskazaniu numeru artykułu, słowa lub poprzez skanowanie
 • Po wprowadzeniu pobranej ilości opcjonalna weryfikacja wagą
 • Odbieranie realizowane w 3 krokach: przywołanie boxu -> zmiana zawrtości-> odesłanie boxu na miejsce


© Copyright 2018, All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Nylon Coffee
do góry